Persoonlijke- en bedrijfsinformatie

Om het mogelijk te maken u van diensten van Promotex BV te voorzien, is het nodig dat wij specifieke persoonlijke- en bedrijfsinformatie registeren. Alle informatie betreffende uw relevante gegevens zullen, indien dit nodig is, in onze gegevensverzameling geregistreerd worden. Verder gebruiken wij uw gegevens om u te informeren per post en/of e-mail over uw eventuele bestelling(en), de ontwikkeling van de website en over speciale diensten, aanbiedingen en acties waarvan wij denken dat ze relevant voor u zijn. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten via de contactpagina. Dergelijke persoonlijke- en bedrijfsgegevens zullen door Promotex BV te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met Promotex BV worden verwerkt. Promotex BV zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. In dergelijk gevallen zijn deze derden niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. Hoewel niet iedere gebruiker zich er wellicht van bewust is, wordt door uw aanwezigheid op het Internet tussen uw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld, zoals IP-nummer, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voor zover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voor zover Promotex BV dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website efficienter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Links naar andere websites

De website van Promotex BV bevat links naar andere websites die buiten het promotex.nl-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Promotex BV is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites. Indien u vragen heeft over de Privacy Policy van Promotex BV, dan kunt dit melden via onze contactpagina.